Când, unde, cum?

CUM APLIC?

Pentru a beneficia de mecanismul 2%, organizațiile urmează să depună la Ministerul Justiţiei o cerere de înregistrare pentru a fi înscriși în Lista beneficiarilor desemnării procentuale.

Înregistrarea în Lista beneficiarilor 2% este condiţia obţinerii statutului de beneficiar al desemnării procentuale. În baza Listei beneficiarilor, persoanele fizice vor alege organizaţiile la care vor direcţiona 2% din impozitul pe venit.

Formularul de cerere este disponibil pe pagina web a Ministerului Justiției sau aici.

Descarcă cererea

Cererea trebuie să includă:


  1. denumirea asociaţiei obşteşti, fundaţiei, instituţiei private, cultului religios şi a părţilor componente ale cultului religios, potrivit actelor de constituire;

  2. data înregistrării la Ministerul Justiției;

  3. numărul de identificare de stat;

  4. datele de contact (număr de telefon, email şi adresa sediului). Comunicarea cu Ministerul Justiției se va realiza, în principal, prin email, de aceasta este important ca adresa de mail să fie indicată.

  5. rechizitele bancare ale beneficiarului la care vor fi transferate sumele de desemnare procentuală, care trebuie să cuprindă obligatoriu:

      6. descrierea activităţilor:

  1. asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private vor indica activităţile de utilitate publică implementate;

  2. cultele religioase şi părţile componente ale acestora vor indica activităţile sociale, morale, culturale sau de caritate pe care le desfășoară;

  1. declaraţia pe proprie răspundere că nu ați susţinut şi, pe perioada valorificării surselor obţinute în urma desemnării procentuale, nu veți susţine activitatea unui partid politic, unei organizaţii social-politice sau unui candidat la alegeri în sensul Codului electoral – aceasta face parte din cererea de înregistrare.

Este important ca organizațiile să completeze cererea de înregistrare cu date veridice și exacte.

Cererea se semnează nemijlocit de conducătorul organizației sau de reprezentantul legal prin anexarea copiei actului de împuternicire.

CÂND APLIC?

  Cererea de înregistrare în Lista beneficiarilor se depune în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an

După data limită de înregistrare, cererea nu va mai fi luată în considerare și nu se va mai accepta niciun act justificativ pentru întârziere.

Organizațiile din Lista beneficiarilor desemnării procentuale rămân în listă până la excludere. Nu este necesară depunerea cererii de înregistrare în fiecare an

UNDE DEPUN CEREREA?

Cererea poate fi depusă la adresa: 

                     Ministerul Justiției al Republicii Moldova

Direcția Organizații Necomerciale

str. 31 August 1989 nr. 82

                         MD-2012, mun. Chișinău

sau expediată electronic la adresa:

secretariat@justice.gov.md

Întocmirea Listei beneficirilor 2%  

1) solicitantul nu corespunde condiţiilor de eligibilitate;

2) solicitantul nu a depus informaţia de înregistrare completă, inclusiv după notificarea și acordarea unui termen pentru eliminarea neajunsurilor.
   

Până la 31 decembrie a fiecărui an, Ministerul Justiției întocmește și publică Lista beneficiarilor aici.

Actualizarea Listei beneficiarilor 2%

 

Acest site este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin exclusiv Centrulului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.