Cine poate aplica?

La mecanismul 2% (numit și mecanismul de desemnare procentuală) pot aplica două categorii de organizații:

Asociațiile obștești, fundațiile şi instituţiile private care desfăşoară activităţi de utilitate publică, conform art. 30 al Legii 837 cu privire la asociațiile obștești; și

Cultele religioase şi părţile componente ale acestora care desfăşoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate, conform art. 15 al Legii 125 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie.

În același timp, organizațiile trebuie să îndeplinească cumulativ două condiţii:

            I. Să activeze timp de cel puţin un an până la depunerea cererii de înregistrare în Lista beneficiarilor 2%;

            II. Să nu aibă datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

Pentru a beneficia de mecanismul 2%, asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private NU sunt obligate să deţină statutul de utilitate publică, eliberat de Comisia de certificare de pe lângă Ministerul Justiţiei. În acelaşi timp, acestea trebuie să demonstreze că practică activităţi de utilitate publică.

 

Ce înseamnă „activitate de utilitate publică”?


Activitatea de utilitate publică este activitatea desfăşurată în interes general sau în interesul unor colectivităţi locale, care, fiind realizată în mod gratuit sau la preţ redus pentru persoanele sau grupurile dezavantajate, contribuie la dezvoltarea sau susţinerea:

Cum pot demonstra că activitățile desfășurate corespund cu criteriile de eligibilitate pentru acces la mecanismul 2%?


Ce datorii la bugetul public național nu trebuie să aibă solicitanții și cum se verifică acestea?


Organizațiile care doresc să se înregistreze în Lista beneficiarilor desemnării procentuale nu trebuie să aibă datorii la bugetul public național.

Exemple de datorii:

Prezența sau lipsa datoriilor se va verifica de Ministerul Justiției.

Nu este nevoie să prezentați vreun certificat de la Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor.

Organizațiile solicitante nu trebuie să aibă datorii la ziua în care se va face verificarea, care poate avea loc între ziua primirii cererii de înregistrare în Lista beneficiarilor și publicarea  Listei beneficiarilor, care are loc până la 31 decembrie a fiecărui an.

Lista beneficiarilor este publicată anual de Ministerul Justiției până la 31 decembrie 

 

Nu este nevoie de prezentarea certificatului privind lipsa datoriilor la bugetul public naţional eliberat de Serviciul Fiscal de Stat. Ministerul Justiţiei va solicita aceste informaţii direct de la Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul unei platforme online.

 

Descarcă cererea

Acest site este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin exclusiv Centrulului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.