Cum utilizez 2%?

În perioada 1 august - 30 septembrie a fiecărui an, Ministerul Finanțelor, în baza informației prezentate de Serviciul Fiscal de Stat, prin intermediul Trezoreriei de Stat, efectuează transferul sumelor de desemnare procentuală către organizațiile înscrise în Lista beneficiarilor și care au primit desemnări procentuale din partea contribuabililor.

După recepționarea sumelor de desemnare procentuală, organizațiile beneficiare au la dispoziție două perioade fiscale (2 ani) pentru utilizarea acestor sume. Adică, dacă organizația a primit sumele 2% pe contul său bancar la 15 septembrie 2017, ea poate utiliza aceste sume între 16 septembrie 2017 și 31 decembrie 2019 -  ceea ce înseamnă că perioada de utilizare a sumelor este puțin mai mare de doi ani.

 Dacă sumele desemnate nu sunt folosite pe parcursul a doi ani de zile, ele urmează a fi restituite la bugetul de stat

Sumele obținute urmează a fi utilizate numai în următoarele scopuri:

Organizațiile pot folosi sumele 2% doar pentru implementarea următoarelor activități:

  • activități de utilitate publică -  în cazul asociațiilor obștești, fundațiilor și instituțiilor private;
  • activități sociale, morale, culturale sau de caritate - în cazul cultelor religioase și a părților componente.

Organizațiile beneficiare pot folosi sumele 2% și pentru acoperirea cheltuielilor administrative. Totuși, există anumite limite impuse de legislație. Astfel, mărimea cheltuielilor administrative nu poate depăși o anumită proporție din toată suma desemnării procentuale obținută, și anume:

Suma cheltuielilor administrative este plafonată la 250,000 lei. Adică, indiferent de suma totală de desemnare procentuală obținută, suma cheltuită pentru cheltuieli administrative nu poate să fie mai mare de 250,000 lei.

 Cheltuielile administrative nu pot depăși suma de 250 000 lei

În categoria cheltuielilor administrative se includ toate cheltuielile care sunt catalogate drept administrative de actele normative în domeniul contabilităţii și anume:

Acest site este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin exclusiv Centrulului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.