2% în presă

Peste 16 mii de persoane au desemnat 2% din impozitul pe venit organizațiilor societății civile

28.09.2017 www.crjm.org Centrul de Resurse Juridice din Moldova

În primul an de funcționare a mecanismului de desemnare procentuală, 16 126 de persoane au direcționat 2% din impozitul pe venit organizațiilor necomerciale și cultelor religioase. În total de mecanismul 2% au beneficiat 293 de organizații ale societății civile.

Potrivit informațiilor Serviciului Fiscal de Stat, cele 293 de organizații ale societății civile au primit 2 milioane 800 mii lei, dintre care 1,15 milioane de lei au fost primite de 247 de asociații obștești și 1,65 milioane de lei - de cele 46 de culte religioase.

În 4 452 de cazuri (27,6%) desemnarea procentuală a fost făcută în favoarea asociațiilor obștești (247 de organizații nonguvernamentale) și în 11 674 de cazuri (72,4%) - în favoarea cultelor religioase (46 de culte). Cea mai mare sumă din impozitul pe venit a fost desemnată în favoarea Asociației Obștești a Veteranilor și Pensionarilor Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova. 

Cei mai mulți contribuabili care au efectuat desemnarea procentuală au fost din Chișinău - 4745 de persoane, urmați de 842 de persoane din municipiul Bălți, 552 din raionul Ungheni și 500 din raionul Ocnița.

Organizațiile societății civile au la dispoziție doi ani pentru a cheltui sumele parvenite din desemnările procentuale.

Contribuabili, beneficiari și rezutate. Toate informațiile despre „Legea 2%” pot fi accesate acum online

25.04.2017 www.diez.md

Toate informațiile despre Legea 2% – instrumentul care permite persoanelor fizice să redirecționeze 2% din impozitul lor pe venit către organizațiile neguvernamentale și cultele religioase din țară – pot fi găsite acum pe o singură adresă  www.2procente.info.

Locația virtuală găzduiește informații accesibile atât pentru cei care vor să susțină comunitatea cu 2% și să participe la gestionarea banului public, cât și pentru beneficiarii mecanismului.

Portalul informativ este în același timp și un raft virtual cu cele mai relevante resurse multimedia care explică pe îndelete mecanismul 2%.

Centrul de Resurse Juridice din Moldova îndeamnă organizațiile neguvernamentale să devină promotori ai mecanismului 2%. Astfel, organizațiile pot să-și plaseze logo-ul 2% pe pagina organizației lor, iar Centrul te va răsplăti cu titlul onorific „Ambasadorul 2%”.

Дайте два. Как каждый из нас может распорядиться своими налогами

28.03.2017 http://newsmaker.md www.newsmaker.md

Что случилось?

С 1 января 2017 года налогоплательщики Молдовы могут направлять 2% подоходного налога за прошлый год в пользу неправительственных или религиозных организаций.

Так называемый «закон двух процентов» парламент утвердил в июле 2016 года.

 

Нам ввели еще один налог?

Нет, новый закон никак не отразится на личном благосостоянии. Упомянутые 2% отсчитываются от общей суммы подоходного налога, который вы уже выплатили в госбюджет в минувшем 2016 году. То есть из тех денег, которые уже получило государство.

Да ладно! Государство добровольно отдаст деньги каким-то НПО?

Куда ж ему деваться? Таков закон. Если вы решите направить те самые 2% неправительственной или религиозной организации, то государство вместо 100% вашего подоходного налога сможет потратить 98%. Не воспользуетесь этой возможностью — вся сумма уплаченных налогов останется в госбюджете, и государство израсходует ее по своему усмотрению.

Подробнее читайте здесь

Aproape 500 de ONG-uri s-au înregistrat pentru a putea beneficia de Legea 2%

03.01.2017 www.diez.md Alexandru Lebedev

 

413 asociații obștești, fundații, instituții private și 71 culte religioase și părțile componente ale acestora au fost înregistrate de Ministerul Justiției în lista beneficiarilor desemnării procentuale pentru anul 2017.

Cele 484 de organizații necomerciale selectate au depus cererea de înregistrare în perioada 5-29 decembrie 2016 și vor beneficia de mecanismul prevăzut în Legea 2%. Ele activează cel puțin un an, nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare și desfășoară activități de utilitate publică / sociale, morale, culturale sau de caritate.

Aproximativ 40 de solicitanți au fost respinși pentru că nu întrunesc condițiile de eligibilitate, fie au datorii la bugetul public al țării sau nu au forma juridică de organizare, potrivit Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat de Guvern pe 30 noiembrie și publicat în „Monitorul Oficial” pe 2 decembrie 2016

Amintim că, organizațiile deja incluse în lista beneficiarilor desemnării procentuale vor fi transferate automat, în cazul în care nu a fost solicitată excluderea, printr-o cerere scrisă, iar noii solicitanți vor depune cererile de înregistrare în perioada 1 – 30 septembrie a fiecărui an. Dacă nu a fost prezentată informația completă, Ministerul Justiției îl va notifica pe solicitant prin e-mail, în termen de 20 de zile lucrătoare de la expirarea datei limită pentru depunere și, timp de 10 zile de la recepționarea notificării, acesta va putea remedia neajunsurile.

 

Legea 2% pe înţelesul tuturor

29.07.2016 www.crjm.org Centrul de Resurse Juridice din Moldova

La 21 iulie 2016, Legea 2% a fost adoptată în Parlament. Aceasta urmează să fie promulgată în curând. Începând cu 1 ianuarie 2017, contribuabilii persoane fizice vor putea direcționa două procente din impozitul lor pe venit calculat pentru anul precedent, la alegere, către o organizație necomercială sau un cult religios. Această lege a îmbunătățit o lege similară adoptată în anul 2014 şi care prevedea un mecanism ce nu putea fi aplicat efectiv în practică.

Ce înseamnă Legea 2% ?

Mecanismul de desemnare procentuală (numit și mecanismul 2%) este o modalitate indirectă prin care statul susține financiar activitatea organizațiilor necomerciale și a cultelor. Statul renunţă la 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice şi permite acestora să decidă cine va beneficia de această sumă. Ungaria este prima țară din Europa care implementează acest mecanism din anul 1997. În prezent, mecanisme similare există în Polonia, Slovacia, Lituania, Ungaria și România.

Cine sunt beneficiarii Legii 2%?

Conform noii legi adoptate, în Republica Moldova, 2% din impozitul pe venit va putea fi direcţionat către:

 1. asociațiile obștești, fundațiile şi instituțiile private care desfășoară activităţii de utilitate publică,
 2. cultele religioase  şi părţile lor componente care desfășoară activități sociale, morale, culturale sau de caritate.

Activitatea de utilitate publică este definită în art. 30 al Legii cu privire la asociaţiile obşteşti şi prezintă orice activitate desfăşurată în interes general sau în interesul unor colectivităţi locale, care contribuie la dezvoltarea sau susţinerea unor domenii precum educaţia, instruirea persoanelor, difuzarea şi acumularea de cunoștințe, cultura şi arta, ocrotirea sănătății, apărării și promovării drepturilor omului, etc.

Care este procedura de înregistrare pentru a beneficia de 2%?

Pentru a beneficia de mecanismul 2%, organizațiile vor trebui să depună o cerere la Ministerul Justiției şi să prezinte informaţii care confirmă că sunt eligibili. Solicitanții trebuie:

 1. să demonstreze că își desfășoară activitatea timp de cel puțin 1 an până la depunerea cererii;
 2. să demonstreze că nu are datorii față de bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare;
 3. să desfășoare activități de utilitate publică în cazul asociaţiilor obşteşti, fundațiilor și instituțiilor private, sau să desfășoare activități sociale, morale, culturale sau de caritate, în cazul cultelor religioase şi a părților lor componente.

Până la sfârşitul fiecărui an, Ministerul Justiției va întocmi o listă a organizațiilor care pot beneficia de mecanismul 2%. Lista va include denumirea completă și codul fiscal al organizaţiei şi va fi publicată pe pagina web a Ministerului Justiţiei (www.justice.gov.md) până la 31 decembrie a fiecărui an.

Cum direcționăm 2%?

Persoana fizică va indica codul fiscal al beneficiarului într-o rubrică specială din declarația sa cu privire la impozitul pe venit (forma CET15).

Până la 30 septembrie a anului în care a fost depusă declaraţia, Serviciul Fiscal de Stat va calcula sumele care trebuie să fie direcționate fiecărui beneficiar în parte și Ministerul Finanţelor va transfera suma respectivă în contul bancar al beneficiarului.

Cum pot fi utilizate sumele obținute în urma desemnării?

Odată ajunse la beneficiari, sumele obținute în urma desemnării procentuale urmează să fie utilizate în următoarele scopuri:

 1. pentru susținerea activităților de utilitate publică a organizațiilor necomerciale, sau a activităților sociale, morale, culturale sau de caritate ale entităților religioase;
 2. pentru acoperirea cheltuielilor administrative în mărime de:
 • 50% dacă suma obținută este de până la 50 000 lei inclusiv,
 • 40% dacă suma obținută este mai mare 50 000 și nu depășește 100 000 lei;
 • 30% dacă suma obținută este mai mare de 100 000 și nu depășește 500 000 lei;
 • 25% dacă suma obținută este mai mare de 500 000 lei, însă nu mai mult de 250 000 lei.

Cum se va verifica  folosirea sumelor obţinute?

Noua lege adoptată prevede că Guvernul urmează să stabilească regulile privind modul de calculare, reținere și transfer a desemnărilor procentuale către beneficiari, precum și controlul utilizării acestor sume. Suplimentar, pentru a asigura transparența cheltuirii banilor publici, Guvernul va institui un mecanism de control prin care beneficiarii desemnărilor procentuale vor prezenta rapoarte privind modul de utilizare a mijloacelor obținute în urma desemnării procentuale.

Legea 2% prevede și sancțiuni pentru utilizarea neconformă sau neraportarea privind utilizarea desemnărilor procentuale. Astfel, beneficiarii desemnării procentuale sunt obligaţi să restituie la buget suma folosită cu încălcarea destinației sau sumele neraportate. Suplimentar, ei vor fi excluși din mecanismul de desemnare procentuală pe o durată de doi ani, cu publicarea listei beneficiarilor excluși.

Care sunt avantajele legii 2%?

Mecanismului 2% contribuie la sustenabilitatea financiară a asociațiilor obștești, fundațiilor şi instituțiilor private. Pentru acestea, sursele obţinute prin desemnarea procentuală sunt complimentare la cele de bază. Experiența din alte state a confirmat că mecanismul procentual aduce un beneficiu nu doar în bani, ci îmbunătățeşte şi relația beneficiarilor desemnării cu constituenții şi potențialii  donatori. În același timp, mecanismul creează premize pentru dezvoltarea filantropiei.

De când începe aplicarea desemnării procentuale?

Legea 2% prevede că desemnarea procentuală va fi aplicată începând cu anul 2017 pentru venitul obținut în anul 2016. Guvernul este obligat să elaboreze Regulamentul privind punerea în aplicare a mecanismului de desemnare procentuală până la 21 octombrie 2016.

Poți dona 2% din impozit pentru cultură, sport, sănătate sau biserică

25.07.2016 www.sputnik.md

”Legea 2%” discutată din nou în Parlament. Au fost operate modificări care permit persoanelor fizice să redirecționeze 2% din impozitul lor pe venit pentru organizații ce activează în domeniul culturii, sportului, sănătății sau pentru Biserică.

Parlamentul a aprobat în lectură finală noi modificări la așa-numita „Legea 2%”. Contribuabilii deja pot alege cui vor direcționa 2% din impozitul pe venit.„Mecanismul de desemnare procentuală a fost adoptat cu scopul de a susține activitatea sectorului asociativ, sporirea conștientizării, din partea cetățenilor, a importanței pe care o au ONG-urile, și pentru a contribui la menținerea durabilității financiare a organizațiilor neguvernamentale”, a spus președintele Parlamentului, Andrian Candu.

Noua Lege va oferi posibilitatea persoanele fizice care achită impozitul pe venit să decidă în ce domeniu vor să redirecționeze aceste 2%. Cetățenii vor putea să aleagă fie o organizație ce activează în domeniul culturii, sportului, sănătății sau chiar una religioasă. Beneficiarii, la rândul lor, vor trebui să prezinte rapoarte despre modul în care au fost cheltuiți acești bani. Dacă se vor depisa încălcări, organizațiile date vor fi impuse să întoarcă mijloacele financiare în buget, fără șansa de a primi în viitor finanțare din această sursă, pe o durată de doi ani. Parlamentul a adoptat „Legea 2%” în anul 2014.

Read more: https://sputnik.md/society/20160725/8300448.html

Acest site este posibil datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID). Opiniile exprimate aparţin exclusiv Centrulului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) şi nu reflectă în mod necesar poziţia USAID sau a Guvernului SUA.