Care este răspunderea?

Cum are loc controlul?

Inspecția Financiară efectuează controlul utilizării sumelor de desemnare procentuală primite de către organizațiile beneficiare.

Inspecţia Financiară va verifica:

 • dacă sumele de desemnare procentuală au fost folosite pentru implementarea activităților:
 1. de utilitate publică, în cazul asociațiilor, fundațiilor și instituțiilor private;
 2. sociale, morale, culturale sau de caritate, în cazul cultelor religioase și a părților lor componente;
 • dacă sumele de desemnare procentuală au fost folosite pentru acoperirea cheltuielilor administrative permise de legislația în vigoare;
 • dacă a fost respectată cota cheltuielilor administrative;
 • dacă suma neutilizată a fost restituită în termenul stabilit.

În decursul a 3 luni de la termenul-limită pentru raportare, Inspecția Financiară va întocmi lista beneficiarilor care nu au prezentat rapoarte de utilizare a sumelor de desemnare procentuală.

Pentru care acțiuni intervine răspunderea

 • utilizarea mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale cu încălcarea prevederilor legii;
 • neraportarea privind utilizarea mijloacelor financiare obținute în urma desemnării procentuale.

Cine răspunde?

 • Organizația;
 • Persoanele cu funcție de răspundere din cadrul organizației.

Care sunt sancțiunile?

 • amendă contravențională aplicată persoanei cu funcție de răspundere potrivit art. 298 alin. (41) al Codului contravențional, de la 90 la 180 de unităţi convenţionale (dacă luăm în calcul că unitatea convețională este egală cu 50 lei, atunci amenda va varia între 4,500 și 9,000 lei);
 • restituirea sumelor desemnării procentuale folosite cu încălcarea prevederilor legii și/sau neraportate;
 • excluderea beneficiarului de la participarea la mecanismul de desemnare procentuală pe o durată de doi ani, cu publicarea listei pe pagina web a Ministerului Justiției, alături de Lista beneficiarilor.

Inspecţia Financiară va adopta o decizie referitor la:

 1. restituirea, în termen de 2 luni, a sumelor desemnării procentuale folosite cu încălcarea legislației şi/sau neraportate;
 2. excluderea de la participarea la mecanismul 2% pe o durată de 2 ani.
 • În termen de 10 zile lucrătoare, Inspecţia Financiară va informa organizația prin e-mail despre aceasta. Decizia Inspecţiei Financiare va putea fi contestată în instanţa de judecată, potrivit procedurii contenciosului administrativ.
 • Până la data de 15 decembrie a fiecărui an, Inspecţia Financiară va transmite Ministerului Justiţiei Lista beneficiarilor excluşi de la participarea la mecanismul de desemnare procentuală.
 • Agenția Servicii Publice va exclude aceşte organizații din Lista beneficiarilor 2% şi va publica Lista beneficiarilor excluşi de la participarea la mecanismul de desemnare procentuală pe pagina sa web.