Cine poate aplica?

La mecanismul 2% (numit și mecanismul de desemnare procentuală) pot aplica două categorii de organizații:

 • Asociațiile obștești, fundațiile şi instituţiile private care desfăşoară activităţi de utilitate publică, conform art. 30 al Legii 837 cu privire la asociațiile obștești; și
 • Cultele religioase şi părţile componente ale acestora care desfăşoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate, conform art. 15 al Legii 125 privind libertatea de conştiinţă, de gîndire şi de religie.

În același timp, organizațiile trebuie să îndeplinească cumulativ două condiţii:

 1. Să activeze timp de cel puţin un an până la depunerea cererii de înregistrare în Lista beneficiarilor 2%;
 2. Să nu aibă datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare.

Pentru a beneficia de mecanismul 2%, asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private NU sunt obligate să deţină statutul de utilitate publică, eliberat de Comisia de certificare de pe lângă Ministerul Justiţiei. În acelaşi timp, acestea trebuie să demonstreze că practică activităţi de utilitate publică.

Ce înseamnă „activitate de utilitate publică”?

Activitatea de utilitate publică este activitatea desfăşurată în interes general sau în interesul unor colectivităţi locale, care, fiind realizată în mod gratuit sau la preţ redus pentru persoanele sau grupurile dezavantajate, contribuie la dezvoltarea sau susţinerea:

 • educaţiei şi instruirii persoanelor, difuzării şi acumulării de cunoştinţe;
 • ştiinţei;
 • culturii şi artei;
 • sportului pentru amatori, educaţiei fizice şi turismului social;
 • ocrotirii sănătăţii;
 • protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi, a pensionarilor, copiilor, adolescenţilor, persoanelor strămutate, familiilor cu mulţi copii şi/sau socialmente vulnerabile, a altor persoane defavorizate;
 • creării noilor locuri de muncă;
 • eradicării sărăciei;
 • promovării păcii, prieteniei şi înţelegerii între popoare, prevenirii şi depăşirii conflictelor civile, sociale, etnice şi religioase;
 • apărării şi promovării democraţiei şi drepturilor omului;
 • protecţiei mediului;
 • protejării patrimoniului cultural şi a monumentelor istorice;
 • prevenirii criminalităţii şi contribuirii la contracararea acesteia.

 

Cum pot demonstra că activitățile desfășurate corespund cu criteriile de eligibilitate pentru acces la mecanismul 2%?

 • puteți indica activitățile incluse în Statutul organizației care corespund criteriilor de mai sus;
 • puteți face referire la rapoartele anuale de activitate ale organizației;
 • puteți indica link-uri la pagina web a organizației dvs. în care se descrie activitatea de utilitate publică;
 • puteți include materiale care demonstrează activitățile indicate (rapoarte, publicații, poze, fișiere video etc).

 

Ce datorii la bugetul public național nu trebuie să aibă solicitanții și cum se verifică acestea?

Organizațiile care doresc să se înregistreze în Lista beneficiarilor desemnării procentuale nu trebuie să aibă datorii la bugetul public național.

Exemple de datorii:

 • datorii la Bugetul de Stat (impozitul pe venitul persoanelor juridice, TVA la mărfurile produse şi serviciile prestate pe teritoriul Republicii Moldova, TVA ca obligație vamală, etc );
 • datorii la bugetul unităților administrativ-teritoriale (impozitul pe venit reținut la sursa de plată, impozitul funciar, impozitul pe bunurile imobiliare, taxele locale şi alte plăţi);
 • datorii la bugetul asigurărilor sociale de stat;
 • datorii la fondul asigurării obligatorii de asistență medicală;
 • inclusiv și orice alte obligații fiscale față de stat, cum ar fi amenzi, penalități sau majorări de întârziere.

Prezența sau lipsa datoriilor se va verifica de către Agenția Servicii Publice.

Nu este nevoie să prezentați vreun certificat de la Serviciul Fiscal de Stat privind lipsa datoriilor.

Organizațiile solicitante nu trebuie să aibă datorii la ziua în care se va face verificarea, care poate avea loc între ziua primirii cererii de înregistrare în Lista beneficiarilor și publicarea  Listei beneficiarilor, care are loc până la 31 decembrie a fiecărui an.

Nu este nevoie de prezentarea certificatului privind lipsa datoriilor la bugetul public naţional eliberat de Serviciul Fiscal de Stat. Agenția Servicii Publice va solicita aceste informaţii direct de la Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul unei platforme online.

DESCARCĂ CEREREA