Cum raportez?

După finalizarea perioadei de utilizare a sumelor 2%, organizațiile beneficiare au obligația de raportare a utilizării acestor sume.

Raportarea se realizează până la data limită pentru depunerea declarațiilor cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (de regulă data stabilită este 25 martie a fiecărui an) a anului următor după expirarea perioade de utilizare.

Exemplu: Organizația beneficiară a primit suma 2% la 30 septembrie 2017. Perioada de utilizare a acestei sume va expira peste 2 ani fiscali, adică la la 31 decembrie 2019. Respectiv, raportarea se va face până la 25 martie 2020.

Raportarea se face pentru fiecare an de utilizare separat, potrivit unui model de raportare stabilit de Ministerul Finanțelor și care este parte componentă a formularului tipizat al declarației cu privire la impozitul pe venit pentru organizațiile necomerciale (Forma ONG17) la Anexa nr. 1D.

În Anexa 1D, organizațiile necomerciale beneficiare ale mecanismului 2% urmează să reflecte modul de utilizare a sumelor 2%, conform destinației, pe tipuri de cheltuieli. Totodată, organizațiile necomerciale au obligativitatea de a indica în raport și sumele neutilizate sau utilizate contrar destinației, întrucât, conform art. 15alin. (7) din Codul Fiscal, beneficiarii desemnării procentuale poartă răspundere potrivit legii pentru neraportarea utilizării sumelor obținute în urma desemnării procentuale şi pentru utilizarea acestor sume contrar destinației. Sumele neraportate şi utilizate contrar destinației se vor restitui la buget.

Potrivit Regulamentului cu privire la desemnarea procentuală, organizațiile necomerciale care au primit sume 2%, vor depune rapoartele de utilizare odată cu depunerea declarației ONG17, în anul următor după expirarea termenului de utilizare a sumelor 2%, care este de doi ani. Prin urmare, pentru sumele 2% primite în anul 2017, organizațiile vor depune primele rapoarte de utilizare până la 25 martie 2020.

Rapoartele de utilizare a sumelor 2% vor fi depuse la Serviciul Fiscal de Stat, care asigura Inspecției Financiare accesul la aceste date. Inspecția Financiară va efectua controlul utilizării.

Rapoartele vor fi publicate pe pagina web a Inspecției Financiare, după excluderea datelor cu caracter personal.