La ce date pot avea acces?

Mecanismul 2% este planificat pentru a oferi transparență la fiecare etapă a sa. În același timp, nu toate datele sunt publice, o parte dintre acestea nefiind divulgate pentru a proteja identitatea celor care fac desemnări.

Care date sunt publice?

În fiecare an până la 31 decembrie, Serviciul Fiscal de Stat publică un raport privind desemnarea procentuală din acel an. Acest raport include următoarele informații:

  • numărul total al contribuabililor care au efectuat desemnări procentuale, inclusiv după localități;
  • vârsta contribuabililor care au desemnat procentual;
  • numărul de desemnări care au fost efectuate cu respectarea legii şi cele nevalidate;
  • datele statistice privind motivele de nevalidare a desemnărilor și numărul de nevalidări pentru fiecare motiv;
  • numărul de desemnări prin depunerea declarației în format electronic și pe suport de hârtie;
  • suma totală a desemnărilor procentuale transferată către organizațiile beneficiare;
  • sumele transferate către beneficiarii desemnării procentuale conform listei unităţilor administrativ-teritoriale;
  • lista organizațiilor beneficiare care au primit desemnări procentuale, cu indicarea sumelor primite de către fiecare dintre acestea.

Informația despre identitatea contribuabililor care au efectuat desemnări procentuale este confidențială. Raportul nu include date de identificare a contribuabililor persoane fizice care au efectuat desemnarea procentuală. 


În afară de informația statistică publicată în raportul anual al Serviciului Fiscal de Stat, organizațiile beneficiare pot solicita Serviciului Fiscal de Stat informații privind numărul persoanelor și localitatea din care provin contribuabilii persoane fizice care au direcţionat desemnările procentuale în folosul acestora.