La ce date pot avea acces?

Mecanismul 2% este planificat pentru a oferi transparență la fiecare etapă a sa. În același timp, nu toate datele sunt publice, o parte dintre acestea nu sunt divulgate pentru a proteja identitatea celor care fac desemnări.

Care date sunt publice?

În fiecare an până la 31 decembrie, Serviciul Fiscal de Stat va publica un raport privind desemnarea procentuală din acel an. Acest raport va include următoarele informații:

  • numărul total al contribuabililor care au efectuat desemnări procentuale;
  • numărul de desemnări care au fost efectuate cu respectarea legii şi cele neautorizate;
  • suma totală a desemnărilor procentuale transferată către organizațiile beneficiare;
  • lista organizațiilor beneficiare care au primit desemnări procentuale, cu indicarea sumelor primite de către fiecare dintre acestea;
  • sumele transferate către beneficiarii desemnării procentuale conform listei unităţilor administrativ-teritoriale.

Raportul nu va include date de identificare a contribuabililor persoane fizice care au efectuat desemnarea procentuală. 


În afară de informația publicată în raportul anual al Serviciului Fiscal de Stat, organizațiile beneficiare pot solicita Serviciului Fiscal de Stat informații privind localitatea din care provin contribuabilii persoane fizice care au direcţionat desemnările procentuale în folosul acestora.