Când, unde, cum?

În fiecare an, persoanele fizice pot efectua desemnarea procentuală odată cu depunerea declarației cu privire la impozitul care mai este cunoscută și sub denumirea de formularul CET15.

Condiții pentru desemnare

  • Declarația cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15) trebuie să fie depusă în termen
  • Impozitul pe venit declarat să fie achitat integral și în termen
 • Desemnarea să fie efectuată în folosul unui singur beneficiar din Lista beneficiarilor desemnării procentuale

Orice persoană care dorește să redirecționeze 2% trebuie să depună declarația (formularul CET15), chiar dacă, potrivit Codului fiscal, nu are această obligație.

Exemplu: O persoană, care este angajată într-un singur loc de muncă și nu are alte venituri, nu are obligația de a depune declarația cu privire la impozitul pe venit. Totuși, dacă această persoană decide că vrea să redirecționeze 2% unei organizații beneficiare, ea va trebui să completeze și să depună declarația (formularul CET15).

Descarcă Formularul CET15

Persoanele fizice care doresc să redirecționeze 2% sunt obligate să depună declarația cu privire la impozitul pe venit ( denumit și formularul CET15)

Cum se obține formularul CET15?


Formularul CET15 poate fi obținut prin:

  • accesarea gratuită a formularului, la cerere, în orice oficiu teritorial al Serviciului Fiscal de Stat;
 • pentru deținătorii semnăturii electronice, accesarea în formă electronică cu posibilitatea completării și depunerii online la adresa https://servicii.fisc.md/. În acest caz, formularul este deja precompletat în baza informațiilor de care dispune Serviciul Fiscal de Stat.

Poți descărca online declarația cu privire la impozitul pe venit (formularul CET15) la următoarea adresă: https://servicii.fisc.md/formulare.aspx.

Cum se completează formularul CET15?


Serviciul Fiscal de Stat a adoptat un Regulament care te ajută să completezi declarația cu privire la impozitul pe venit sau formularul CET15.

  • Formularul poate fi completat atât pe suport de hârtie, cât şi în mod electronic. Formularul pe suport de hârtie se completează cu cerneală sau cu pixul, înscriind cu majuscule, citeț şi corect, datele prevăzute de formular.
 • Formularul prezentată în mod electronic se completează prin înscrierea datelor în formularul electronic.

Formularul CET15 conține o secțiune specială (denumită facultativă) dedicată desemnării procentuale. Această secțiune conține două câmpuri:

câmpul M1 – nu se completează;

câmpul M2 – se indică codul fiscal al unei singure organizații beneficiare în folosul căreia este efectuată desemnarea. Codurile fiscale (IDNO) ale organizațiilor beneficiare sunt indicate în Lista beneficiarilor publicată de Ministerul Justiției. Desemnarea poate fi făcută doar în folosul unui singur beneficiar. Indicarea mai multor beneficiari va duce la anularea desemnării de către Serviciul Fiscal de Stat.

Angajații Serviciului Fiscal de Stat oferă consultație gratuită privind completarea declarației cu privire la impozitul pe venit.

Deținătorii de semnătură electronică pot accesa formularul precompletat de declarație cu privire la impozitul pe venit, în baza informațiilor de care dispune Serviciul Fiscal de stat.

Cum se depune formularul CET15?


Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă:

  • personal;
  • prin poștă;
 • online (cu aplicarea semnăturii electronice).

Dacă depui declarația personal e necesar să prezinți formularul în două exemplare,  la orice oficiu teritorial al Serviciului Fiscal de Stat, indiferent de domiciliul pe care îl ai.

Dacă depui declarația prin poștă o poți expedia indicând adresa oricărui oficiu teritorial al Serviciului Fiscal de Stat.

Depunerea online a declarației este posibilă utilizând serviciile fiscale electronice. Declarația semnată electronic are aceeași valoare legală pe care o au documentele semnate și ştampilate pe suport de hârtie.

În ce termen se face redirecționarea a 2%?


Serviciul Fiscal de Stat stabilește modul și perioada în care urmează a fi recepționate declarațiile cu privire la impozitul pe venit și, respectiv, efectuată desemnarea procentuală.

Pentru anul 2017, această perioadă este 1 ianuarie – 30 aprilie 2017.

Dacă persoana va depune declarația după această dată, Serviciul Fiscal de Stat nu va autoriza desemnarea.

Perioada de redirecționarea a 2% de către persoanele fizice este 1 ianuarie – 30 aprilie a fiecărui an

Descarcă Formularul CET15