Cine poate direcționa 2%?

În Republica Moldova pot direcționa 2% (desemna procentual) din impozitul pe venit persoanele fizice care au obținut venituri și achită impozit pe veniturile obținute în anul precedent.

Următoarele categorii de persoane fizice rezidente pot efectua desemnări procentuale:

  1. cetățenii Republicii Moldova;
  2. cetățenii străini;
  3. apatrizii (persoanele fără cetățenie).

Este considerată rezidentă persoană fizică care corespunde uneia din cerinţele de mai jos:

  1. are domiciliu permanent în Republica Moldova;
  2. are domiciliu permanent în Republica Moldova, dar se află la tratament sau la odihnă, sau la învăţătură, sau în deplasare peste hotare;
  3. este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exerciţiul funcţiunii peste hotare;
  4. se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal.