Ești indecis?

Nu ai încredere că banii obținuți în urma desemnării vor ajunge la organizații care merită acest lucru sau că vor fi folosiți pentru alte scopuri?

Legislația a prevăzut suficiente mecanisme pentru a preveni și a descuraja aceasta, și anume:

  • Pot beneficia de mecanism doar organizațiile care lucrează în beneficiul public și în folosul comunității, nu în interes personal. Lista organizațiilor se stabilește și se publică anual de către Agenția Servicii Publcie. Vezi condițiile de înregistrare în Lista beneficiarilor 2% aici;

 Vezi lista aici

  • Există reguli stricte prevăzute de legislație privind folosirea sumelor 2%. Acestea pot fi utilizate doar pentru activități în beneficiul public. O anumită cotă din sumă poate fi folosită pentru cheltuieli administrative, pentru a asigura funcționarea organizației. Vezi detalii aici;
  • Fiecare organizație este obligată să prezinte rapoarte privind utilizarea sumelor de desemnare procentuală. Vezi detalii despre procedura de raportare aici;
  • În caz de neraportare sau folosirea sumelor cu încălcarea regulilor, va interveni răspunderea care va fi suportată atât de organizație, cât și de persoanele cu funcții de răspundere. Sancțiunile sunt de 3 feluri și se aplică cumulativ, și constau în amendă aplicată persoanei cu funcție de răspundere, între 4,500 și 9,000 lei; restituirea sumei neraportate sau cheltuită cu încălcarea regulilor și excluderea de la mecanismul 2% pe o durată de 2 ani, cu publicarea listei. Vezi detalii despre răspundere aici;
  • Informația privind sumele primite și utilizarea acestora este publică. În fiecare an până la 31 decembrie, Serviciul Fiscal de Stat publică un raport anual privind desemnarea procentuală. Acest raport va conține inclusiv informații despre fiecare organizație care a primit desemnări procentuale și suma exactă pe care a primit-o.

Vezi rapoartele Serviciului Fiscal de Stat privind mecanismul 2% pentru anul 2017, 2018, 2019, 2020.

De asemenea, Inspecția Financiară va publica toate rapoartele privind utilizarea sumelor 2% depuse de către organizațiile beneficiare, după excluderea datelor cu caracter personal.