La ce date am acces?

Mecanismul 2% este planificat astfel încât transparența funcționării acestuia să poată fi verificată și probată la fiecare etapă a sa.

În același timp, nu toate datele sunt publice, o parte dintre acestea nu sunt divulgate pentru a proteja identitatea celor care fac desemnări.

Care date sunt publice?


În fiecare an până la 31 decembrie, Serviciul Fiscal de Stat va publica un raport privind desemnarea procentuală din acel an. Acest raport va include următoarele informații:

  • numărul contribuabililor care au efectuat desemnări procentuale;
  • numărul de desemnări care au fost efectuate cu respectarea legii şi cele neautorizate;
  • suma totală a desemnărilor procentuale transferată către organizațiile beneficiare;
  • lista organizațiilor beneficiare care au primit desemnări procentuale, cu indicarea sumelor primite de către fiecare dintre acestea;
  • sumele transferate către beneficiarii desemnării procentuale conform listei unităţilor administrativ-teritoriale.

Raportul nu va include date de identificare a contribuabililor persoane fizice care au efectuat desemnarea procentuală. 

Persoanele fizice pot solicita Serviciului Fiscal de Stat informații despre faptul validării desemnării efectuate și despre motivele nevalidării. 

Până la 31 decembrie a fiecărui an, Serviciul Fiscal de Stat va publica un raport statistic privind rezultatele desemnării procentuale