La ce date am acces?

Mecanismul 2% este planificat astfel încât transparența funcționării acestuia să poată fi verificată și probată la fiecare etapă a sa.

În același timp, nu toate datele sunt publice, o parte dintre acestea nu sunt divulgate pentru a proteja identitatea persoanelor care fac desemnări.

Care date sunt publice?

În fiecare an până la 31 decembrie, Serviciul Fiscal de Stat va publica un raport privind desemnarea procentuală din acel an. Acest raport va include următoarele informații:

  • numărul total al contribuabililor care au efectuat desemnări procentuale, inclusiv după localități;
  • vârsta contribuabililor care au desemnat procentual (pe categorii de vârstă),
  • numărul de desemnări care au fost efectuate cu respectarea legii şi cele nevalidate;
  • datele statistice privind motivele de nevalidare a desemnărilor și numărul de nevalidări pentru fiecare motiv;
  • numărul de desemnări prin depunerea declarației în format electronic și pe suport de hârtie;
  • suma totală a desemnărilor procentuale transferată către organizațiile beneficiare;
  • sumele transferate către beneficiarii desemnării procentuale conform listei unităţilor administrativ-teritoriale;
  • lista organizațiilor beneficiare care au primit desemnări procentuale, cu indicarea sumelor primite de către fiecare dintre acestea.

Informația despre identitatea contribuabililor care au efectuat desemnări procentuale este confidențială. Raportul nu va include date de identificare a contribuabililor persoane fizice care au efectuat desemnarea procentuală.

Până la 31 decembrie a fiecărui an, Serviciul Fiscal de Stat va publica un raport statistic privind rezultatele desemnării procentuale

Raportul Serviciului Fiscal de Stat privind desemnarea procentuală în 2017

Raportul Serviciului Fiscal de Stat privind desemnarea procentuală în 2018

Raportul Serviciului Fiscal de Stat privind desemnarea procentuală în 2019

Raportul Serviciului Fiscal de Stat privind desemnarea procentuală în 2020

Persoanele fizice pot solicita Serviciului Fiscal de Stat informații despre validarea sau nevalidarea desemnării procentuale efectuate și despre motivele nevalidării. Vedeți aici un model de solicitare de informații. Persoanele abonate la serviciile electronice fiscale vor primi informații desre statutul desemnării procentuale prin intermediul cutiei poștale din cabinetul electronic personal al contribuabilului de pe portalul Serviciului Fiscal de Stat.

Persoanele care au efectuat desemnări procentuale pot depune solicitări de informații la Serviciul Fiscal de Stat privind validarea sau nevalidarea desemnării și motivele de nevalidare utilizând acest .