Cadrul legal

La 18 iulie 2014, Parlamentul a votat „Legea 2%.

Legea oferă dreptul persoanelor fizice să direcționeze anual 2% din impozitul lor pe venit către organizațiile non-guvernamentale care acționează în interes public și către entitățile religioase din țară.

La inițiativa organizațiilor societății civile, această lege a fost modificată de Parlament la 21 iulie 2016.

Scopul modificărilor a fost de a oferi condiții egale de acces, utilizare a sumelor și raportare pentru toți beneficiarii „Legii 2%”, precum și de a perfecționa mecanismul propriu-zis de desemnare procentuală.

La 2 noiembrie 2016, Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la mecanismul de desemnare procentuală, care este și instrumentul de aplicare a „Legii 2%”.

Prin Legea nr. 308 din 30 noiembrie 2018, Parlamentul a transferat toate atribuțiile ce țin de Legea 2% de la Ministerul Justiției către Agenția Servicii Publice.

La 18 ianuarie 2019, Guvernul a operat o serie de modificări la Regulamentul cu privire la mecanismul de desemnare procentuală.