Etapele mecanismului 2%

Mecanismul 2% se desfășoară în mai multe etape.

Fiecare dintre etape a fost construită astfel încât să asigure corectitudinea și transparența procesului de desemnare procentuală.

 Etapa I: Stabilirea beneficiarilor (1 – 31 decembrie Anul 0) 
În luna septembrie a fiecărui an, organizațiile care doresc să beneficieze de mecanismul 2% urmează să se înregistreze la Ministerul Justiției. Ministerul Justiției verifică dacă solicitanții corespund condițiilor de eligibilitate și, până la 31 decembrie al fiecărui an, publică Lista beneficiarilor pe pagina sa web. Doar organizațiile incluse în această listă vor putea beneficia de mecanismul 2% / desemnarea procentuală.

Etapa II: Redirecționarea a 2% (1 ianuarie – 30 aprilie Anul 1)
În cadrul acestei etape, persoanele fizice vor putea efectua redirecționarea/desemnarea procentuală prin depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit.

Etapa III: Transferul sumelor de desemnare procentuală (1 mai – 30 septembrie Anul 1)
După expirarea datei limită pentru primirea declarațiilor cu privire la impozitul pe venit, Serviciul Fiscal de Stat va procesa toate datele și va stabili o listă a organizațiilor beneficiare și a sumelor de desemnare procentuală care le revin. Această informație va fi transmisă la Ministerul Finanțelor, prin intermediul Trezoreriei de Stat, până la 31 iulie. Până la 30 septembrie, Ministerul Finanțelor va efectua transferul sumelor de desemnare procentuală către beneficiari.

Etapa IV: Utilizarea sumelor de desemnare procentuală (1 octombrie Anul 1 – 31 decembrie Anul 3)
După recepționarea sumelor de desemnare procentuală, organizațiile beneficiare au la dispoziție 2 ani pentru utilizarea acestor sume. Dacă sumele nu sunt folosite în această perioadă, ele urmează a fi restituite la bugetul de stat. Aceste sume pot fi folosite pentru activitățile îndreptate spre beneficiul comunității, precum și pentru cheltuieli administrative.

Etapa V: Raportarea privind utilizarea sumelor de desemnare procentuală (1 ianuarie – 30 aprilie Anul 4) 
După finalizarea perioadei de utilizare, organizațiile beneficiare au obligația de raportare a utilizării sumelor. Rapoartele vor fi publicate după excluderea datelor cu caracter personal. În acest fel, se asigură transparența folosirii sumelor de desemnare procentuală, ceea ce oferă un nivel mai mare de încredere că sumele vor fi folosite corespunzător.

Etapa VI: Controlul și răspunderea (din 1 mai Anul 4)

După expirarea datei limită a depunerii rapoartelor privind utilizarea sumelor, Inspecția Financiară va efectua controlul utilizării sumelor de desemnare procentuală de către organizațiile beneficiare. Răspunderea va interveni atât pentru utilizarea desemnărilor procentuale cu încălcarea prevederilor legale, cât şi pentru neprezentarea rapoartelor privind utilizarea sumelor de desemnare procentuală. Vor purta răspundere atât organizațiile beneficiare, cât şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul acestora. Sancțiunile includ excluderea organizațiilor din Lista beneficiarilor 2% pentru 2 ani, cu publicarea listei.

   Etapele mecansimului 2% / desemnării procentuale