Legea 2% pe înţelesul tuturor

La 21 iulie 2016, Legea 2% a fost adoptată în Parlament. Aceasta urmează să fie promulgată în curând. Începând cu 1 ianuarie 2017, contribuabilii persoane fizice vor putea direcționa două procente din impozitul lor pe venit calculat pentru anul precedent, la alegere, către o organizație necomercială sau un cult religios. Această lege a îmbunătățit o lege similară adoptată în anul 2014 şi care prevedea un mecanism ce nu putea fi aplicat efectiv în practică.

Ce înseamnă Legea 2% ?

Mecanismul de desemnare procentuală (numit și mecanismul 2%) este o modalitate indirectă prin care statul susține financiar activitatea organizațiilor necomerciale și a cultelor. Statul renunţă la 2% din impozitul pe venit al persoanelor fizice şi permite acestora să decidă cine va beneficia de această sumă. Ung

aria este prima țară din Europa care implementează acest mecanism din anul 1997. În prezent, mecanisme similare există în Polonia, Slovacia, Lituania, Ungaria și România.

Cine sunt beneficiarii Legii 2%?

Conform noii legi adoptate, în Republica Moldova, 2% din impozitul pe venit va putea fi direcţionat către:

asociațiile obștești, fundațiile şi instituțiile private care desfășoară activităţii de utilitate publică,
cultele religioase şi părţile lor componente care desfășoară activități sociale, morale, culturale sau de caritate.

Activitatea de utilitate publică este definită în art. 30 al Legii cu privire la asociaţiile obşteşti şi prezintă orice activitate desfăşurată în interes general sau în interesul unor colectivităţi locale, care contribuie la dezvoltarea sau susţinerea unor domenii precum educaţia, instruirea persoanelor, difuzarea şi acumularea de cunoștințe, cultura şi arta, ocrotirea sănătății, apărării și promovării drepturilor omului, etc.

Care este procedura de înregistrare pentru a beneficia de 2%?

Pentru a beneficia de mecanismul 2%, organizațiile vor trebui să depună o cerere la Ministerul Justiției şi să prezinte informaţii care confirmă că sunt eligibili. Solicitanții trebuie:

să demonstreze că își desfășoară activitatea timp de cel puțin 1 an până la depunerea cererii;
să demonstreze că nu are datorii față de bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare;
să desfășoare activități de utilitate publică în cazul asociaţiilor obşteşti, fundațiilor și instituțiilor private, sau să desfășoare activități sociale, morale, culturale sau de caritate, în cazul cultelor religioase şi a părților lor componente.

Până la sfârşitul fiecărui an, Ministerul Justiției va întocmi o listă a organizațiilor care pot beneficia de mecanismul 2%. Lista va include denumirea completă și codul fiscal al organizaţiei şi va fi publicată pe pagina web a Ministerului Justiţiei (www.justice.gov.md) până la 31 decembrie a fiecărui an.

Cum direcționăm 2%?

Persoana fizică va indica codul fiscal al beneficiarului într-o rubrică specială din declarația sa cu privire la impozitul pe venit (forma CET15).

Până la 30 septembrie a anului în care a fost depusă declaraţia, Serviciul Fiscal de Stat va calcula sumele care trebuie să fie direcționate fiecărui beneficiar în parte și Ministerul Finanţelor va transfera suma respectivă în contul bancar al beneficiarului.

Cum pot fi utilizate sumele obținute în urma desemnării?

Odată ajunse la beneficiari, sumele obținute în urma desemnării procentuale urmează să fie utilizate în următoarele scopuri:

pentru susținerea activităților de utilitate publică a organizațiilor necomerciale, sau a activităților sociale, morale, culturale sau de caritate ale entităților religioase;
pentru acoperirea cheltuielilor administrative în mărime de:

50% dacă suma obținută este de până la 50 000 lei inclusiv,
40% dacă suma obținută este mai mare 50 000 și nu depășește 100 000 lei;
30% dacă suma obținută este mai mare de 100 000 și nu depășește 500 000 lei;
25% dacă suma obținută este mai mare de 500 000 lei, însă nu mai mult de 250 000 lei.

Cum se va verifica folosirea sumelor obţinute?

Noua lege adoptată prevede că Guvernul urmează să stabilească regulile privind modul de calculare, reținere și transfer a desemnărilor procentuale către beneficiari, precum și controlul utilizării acestor sume. Suplimentar, pentru a asigura transparența cheltuirii banilor publici, Guvernul va institui un mecanism de control prin care beneficiarii desemnărilor procentuale vor prezenta rapoarte privind modul de utilizare a mijloacelor obținute în urma desemnării procentuale.

Legea 2% prevede și sancțiuni pentru utilizarea neconformă sau neraportarea privind utilizarea desemnărilor procentuale. Astfel, beneficiarii desemnării procentuale sunt obligaţi să restituie la buget suma folosită cu încălcarea destinației sau sumele neraportate. Suplimentar, ei vor fi excluși din mecanismul de desemnare procentuală pe o durată de doi ani, cu publicarea listei beneficiarilor excluși.

Care sunt avantajele legii 2%?

Mecanismului 2% contribuie la sustenabilitatea financiară a asociațiilor obștești, fundațiilor şi instituțiilor private. Pentru acestea, sursele obţinute prin desemnarea procentuală sunt complimentare la cele de bază. Experiența din alte state a confirmat că mecanismul procentual aduce un beneficiu nu doar în bani, ci îmbunătățeşte şi relația beneficiarilor desemnării cu constituenții şi potențialii donatori. În același timp, mecanismul creează premize pentru dezvoltarea filantropiei.

De când începe aplicarea desemnării procentuale?

Legea 2% prevede că desemnarea procentuală va fi aplicată începând cu anul 2017 pentru venitul obținut în anul 2016. Guvernul este obligat să elaboreze Regulamentul privind punerea în aplicare a mecanismului de desemnare procentuală până la 21 octombrie 2016.

You may also like...