Ce este mecanismul 2%?

Procesul de desemnare procentuală mai este numit și mecanismul 2% sau Legea 2%.

Mecanismul 2% este procesul în care persoanele fizice plătitoare de impozite direcţionează 2% din suma impozitului pe venit obţinut în anul precedent, către organizaţiile neguvernamentale care acţionează în interes public şi către entitățile religioase.

În anii 1990 și 2000, mai multe țări din Europa Centrală și de Est au introdus mecanisme care au permis cetățenilor direcționarea a 1% sau 2% din impozitul pe venit către sectorul neguvernamental.

În Republica Moldova, „Legea 2%” – cea care prevede dreptul de a face desemnări procentuale – a fost votată de Parlament la 18 iulie 2014. În iulie 2016, Parlamentul a îmbunătățit mecanismul 2%. La 30 noiembrie 2016, Guvernul a adoptat Regulamentul cu privire la mecanismul de desemnare procentuală  care este și instrumentul de aplicare a „Legii 2%”. Regulamentul stabilește mecanismul prin care contribuabilii – persoanele fizice – pot direcționa 2% din suma impozitului lor pe venit către beneficiarii desemnării procentuale.

În 2017, Legea 2% a fost implementată pentru prima dată și persoanele fizice care au avut obligația de a plăti impozitele au putut să direcționeze 2% din impozitul lor pe venit către una din organizațiile incluse în Lista beneficiarilor 2%.

La 18 iulie 2014, Parlamentul a votat „Legea 2%.

Legea oferă dreptul persoanelor fizice să direcționeze anual 2% din impozitul lor pe venit către organizațiile non-guvernamentale care acționează în interes public și către entitățile religioase din țară.

La inițiativa organizațiilor societății civile, această lege a fost modificată de Parlament la 21 iulie 2016.

Scopul modificărilor a fost de a oferi condiții egale de acces, utilizare a sumelor și raportare pentru toți beneficiarii „Legii 2%”, precum și de a perfecționa mecanismul propriu-zis de desemnare procentuală.

La 2 noiembrie 2016, Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la mecanismul de desemnare procentuală, care este și instrumentul de aplicare a „Legii 2%”.

Prin Legea nr. 308 din 30 noiembrie 2018, Parlamentul a transferat toate atribuțiile ce țin de Legea 2% de la Ministerul Justiției către Agenția Servicii Publice.

La 18 ianuarie 2019, Guvernul a operat o serie de modificări la Regulamentul cu privire la mecanismul de desemnare procentuală.