Ai cel puțin 5 motive ca să aplici la Mecanismul 2%

acumulezi fonduri suplimentare pentru organizația ta

le spui tuturor ce reprezintă și cu ce se ocupă organizația ta

înveți să comunici și atragi suporteri pentru cauza pe care o promovezi în cadrul organizației

dezvolți relația pe care o ai cu susținătorii tăi

dezvolți spiritul de competitivitate al organizației tale.

acumulezi fonduri suplimentare pentru organizația ta

le spui tuturor ce reprezintă și cu ce se ocupă organizația ta

înveți să comunici și atragi suporteri pentru cauza pe care o promovezi în cadrul organizației

Ai cel puțin 5 motive ca să aplici la Mecanismul 2%

dezvolți relația pe care o ai cu susținătorii tăi

dezvolți spiritul de competitivitate al organizației tale.

Cum aplic?

Pentru a beneficia de mecanismul 2%, organizațiile urmează să depună la Agenția Servicii Publice o cerere de înregistrare pentru a fi înscrise în Lista beneficiarilor desemnării procentuale.

Pentru a beneficia de Legea 2%,

organizațiile necomerciale trebuie să fie înregistrate obligatoriu în Lista beneficiarilor 2%. În baza Listei beneficiarilor 2%, persoanele fizice vor alege organizaţiile la care vor direcţiona 2% din impozitul pe venit.

Formularul de cerere

este disponibil pe pagina web a Agenției Servicii Publice sau mai jos.

Cererea trebuie să includă:

 1. Denumirea asociaţiei obşteşti, fundaţiei, instituţiei private, cultului religios şi a părţilor componente ale cultului religios, potrivit actelor de constituire;
 2. Data înregistrării de stat a organizației necomerciale;
 3. Numărul de identificare de stat (IDNO/cod fiscal);
 4. Datele de contact (număr de telefon, email şi adresa sediului). Comunicarea cu Agenția Servicii Publice se va realiza, în principal, prin email, de aceasta este important ca adresa de mail să fie indicată corect;
 5. Datele bancare ale beneficiarului la care vor fi transferate sumele de desemnare procentuală, care trebuie să cuprindă obligatoriu:
  • denumirea băncii;
  • codul băncii; și
  • contul IBAN format din 24 caractere.
 6. Descrierea activităţilor:
  • asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private vor indica activităţile de utilitate publică implementate;
  • cultele religioase şi părţile componente ale acestora vor indica activităţile sociale, morale, culturale sau de caritate pe care le desfășoară;
 7. Declaraţia pe proprie răspundere că nu ați susţinut şi, pe perioada valorificării surselor obţinute în urma desemnării procentuale, nu veți susţine activitatea unui partid politic, unei organizaţii social-politice sau unui candidat la alegeri în sensul Codului electoral – aceasta face parte din cererea de înregistrare.

Organizațiile trebuie să anexeze la cerere extrasul bancar privind deschiderea contului în instituția financiară în monedă națională.

Este important ca organizațiile să completeze cererea de înregistrare cu date veridice și exacte.

Cererea se semnează nemijlocit de conducătorul organizației sau de reprezentantul legal prin anexarea copiei actului de împuternicire.

Când aplic?

Cererea de înregistrare în Lista beneficiarilor 2% se depune în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an

După data limită de înregistrare, cererea nu va mai fi luată în considerare și nu se va mai accepta niciun act justificativ pentru întârziere.

Organizațiile din Lista beneficiarilor 2% rămân în listă până la excludere. Nu este necesară depunerea cererii de înregistrare în fiecare an

Unde depun cererea?

Cererea poate fi depusă la adresa:

Instituţia Publică „Agenţia Servicii Publice”
Secţia înregistrări organizaţii necomerciale
str. Puşkin nr. 47, mun. Chișinău

sau expediată electronic la adresa:

dilud@asp.gov.md

Lista beneficiilor 2%

Întocmirea Listei beneficirilor 2%

 • Agenția Servicii Publice va verifica toate cererile de înregistrare. Dacă organizația solicitantă nu a depus informaţia de înregistrare completă, Agenția Servicii Publice o va notifica prin email în termen de 20 de zile lucrătoare despre carențele cererii și îi va oferi un termen de 10 zile pentru completări.
 • Agenția Servicii Publice va adopta o decizie de respingere a înregistrării în Lista beneficiarilor desemnării procentuale în două cazuri:
 1. solicitantul nu corespunde condiţiilor de eligibilitate;
 2. solicitantul nu a depus informaţia de înregistrare completă, inclusiv după notificarea și acordarea unui termen pentru eliminarea neajunsurilor.
 • Agenția Servicii Publice va informa, prin email, organizația solicitantă despre adoptarea deciziei de respingere, în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei. Organizația solicitantă are dreptul de a contesta această decizie în instanţa de judecată, potrivit procedurii contenciosului administrativ.
 • După verificarea tuturor cererilor, Agenția Servicii Publice va întocmi Lista beneficiarilor desemnării procentuale, în care va include toţi solicitanţii care corespund condiţiilor de eligibilitate şi care au prezentat informaţia completă la înregistrare. Agenția Servicii Publice va informa solicitanţii, prin email, despre includerea lor în Lista beneficiarilor desemnării procentuale.
 • Agenția Servicii Publice va publica Lista beneficiarilor 2% pe pagina sa web și o va transmite Serviciului Fiscal de Stat.

Până la 31 decembrie a fiecărui an,

Agenția Servicii Publice întocmește și publică Lista beneficiarilor.

Lista Beneficiarilor 2%

este disponibil pe pagina web a Agenției Servicii Publice sau mai jos.

Actualizarea Listei beneficiarilor 2%

 • Organizațiile care au fost deja incluse în Lista beneficiarilor 2% nu trebuie să depună cereri de înregistrare în fiecare an.
 • Organizațiile care au fost deja incluse în Lista beneficiarilor 2% și nu mai doresc să participe la mecanismul 2%, urmează să transmită Agenției Servicii Publice o cerere privind excluderea din listă.
 • În cazul oricăror schimbări, spre exemplu, schimbarea codului bancar indicat în cererea de înregistrare la care urmează să fie transferate sumele de desemnare procentuală, organizațiile urmează să informeze Agenția Servicii Publice despre aceasta, prin email.
 • În fiecare an, între 1 septembrie și 31 decembrie, Agenția Servicii Publice va verifica lipsa datoriilor la bugetul public naţional a tuturor organizaţiilor – ale celor care vor solicita pentru prima dată includerea în Lista beneficiarilor, precum şi ale celor înscrise deja în anii anteriori.
 • Organizațiile care, după înregistrarea în Lista beneficiarilor 2%, suferă schimbări din cauza cărora nu mai satisfac condițiile de eligibilitate (spre exemplu, nu mai practică activități de utilitate publică), au obligația să notifice Agenția Servicii Publice despre aceasta în termen de 10 zile.
 • În termen de 25 de zile lucrătoare, Agenția Servicii Publice va revoca înregistrarea în cazul în care, pe baza datelor de care dispune, sau pe baza notificării din partea beneficiarului, constată că organizația nu mai satisface condițiile stabilite prin lege.
 • Agenția Servicii Publice va informa permanent Serviciul Fiscal de Stat cu privire la excluderea organizațiilor necomerciale din Lista beneficiarilor 2%.